Zysk operacyjny wyniósł 9,09 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 238,23 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 309,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 1,04 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)