Strata operacyjna wyniosła 2,67 mln zł wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,86 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 13,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 2,12 mln zł wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r.

(ISBnews)