Zysk operacyjny wyniósł 31,85 mln zł wobec 32,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 364,29 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 2 172,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,35 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.

(ISBnews)