Work Service odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 16,68 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej.

"Patrząc historycznie na wyniki pierwszego kwartału, wyraźnie widać efekt sezonowości. EBIT za pierwsze trzy miesiące lat ubiegłych stanowił około 15% wyniku rocznego. Dlatego jestem przekonany, że konsekwentna realizacja strategii pozwala nam przyjąć, że wynik na działalności operacyjnej za 2016 r. będzie porównywalny do roku 2015" - powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację znalazł się na poziomie 20,37 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7% w skali roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 591,98 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 474,54 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych miesiącach 2016 r. wypracowaliśmy wynik, który wskazuje, że utrzymujemy dynamikę rozwoju na poziomie dwukrotnie wyższym niż rynek. To dobra zapowiedź na dalszą część roku. Pomimo inwestycji w struktury, zarówno w kraju jak i za granicą, zwiększyliśmy sprzedaż i poziomy zatrudnienia u naszych klientów. W przeliczeniu na pełne etaty ponad 40 tysięcy osób znalazło dzięki nam pracę, co stanowiło wzrost o 12%" - powiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 3,87 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)