Zysk operacyjny wyniósł 22,32 mln zł wobec 23,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,17 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 189,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 3,39 mln zł wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)