Zysk operacyjny wyniósł 702 tys. zł wobec 54 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 10,96 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki I kwartału są zgodne z naszymi założeniami. Nie zatrzymujemy się w procesie sanacji Grupy, będziemy dążyć do powiększania oferty mieszkań, zwiększać przychody oraz ograniczać koszty finansowe" - skomentował prezes Wikany Robert Pydzik, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2016 r. w przychodach najszybciej rosła sprzedaż mieszkań, a więc podstawowa działalność Grupy. Przychody z tego tytułu zwiększyły się do 10,2 mln zł wobec niecałych 4 mln zł w I kw. 2015 r.

"Nie wykluczam w tym roku powiększenia banku ziemi, o ile pojawią się atrakcyjne oferty. Nie jest wykluczone, że w ramach procesu koncentrowania się na działalności podstawowej będą miały dezinwestycje w aktywach niezwiązanych z segmentem deweloperskim" - powiedział też prezes.

Obecnie Grupa posiada grunty pozwalające na rozpoczęcie 28 projektów deweloperskich i wybudowanie ok. 1 800 lokali oraz ok. 96 tys. m2.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,8 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2015 roku Wikana sprzedała 251 mieszkań.

(ISBnews)