Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,43 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 11,59 mln zł rok wcześniej.

Unidevelopment S.A. jest deweloperem z grupy giełdowego Unibepu, którego oferta obejmuje zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Firma obecna jest także w sektorze nieruchomości komercyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

(ISBnews)