Zysk operacyjny wyniósł 14,94 mln zł wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,29 mln zł w porównaniu z 14,51 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,21 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 207,13 mln zł rok wcześniej.

"Nasza polityka akwizycyjna sprawiła, że Elemental Holding osiągnął status znaczącego podmiotu na rynku recyklingu nie tylko w Europie, ale i na świecie. Kolejne przejęcia pozwoliły nam uzyskać efekt skali, dzięki której jesteśmy w stanie prowadzić satysfakcjonujące rozmowy z najbardziej kluczowymi odbiorcami surowców na świecie. Pozyskanie dwóch strategicznych partnerów z Japonii – Toyotsu Recycle Corporation oraz JX Nippon – pozwala Grupie Elemental na pozyskanie i przetwarzanie dużych wolumenów obwodów drukowanych i zużytych katalizatorów samochodowych. Nasza strategia – oparta z jednej strony na poszerzaniu Grupy Elemental, a z drugiej na stałych inwestycjach organicznych w moce przetwórcze – pozwala na stały wzrost prowadzonej działalności, który jest adekwatny do tempa rozwoju branży odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Struktura Elemental Holding już dziś sprawia, że mamy szansę stać się międzynarodowym hubem przetwarzającym i odzyskującym cenne metale nieżelazne, takie jak platyna, rod, pallad, a także srebro i złoto" – powiedział wiceprezes Elemental Holding Jarosław Michalik, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,75 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)