Zysk operacyjny wyniósł 2,18 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,93 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 23,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,85 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)