"Zdaniem rady dyrektorów Pegas takie przeznaczenie zysku nie tylko pozostaje w zgodności z wymogami, jakie nakłada prawo luksemburskie, ale także jest logiczne i racjonalne" - czytamy w uzasadnieniu proponowanej uchwały.

Proponowany dzień dywidendy ustalono na 14 października 2016 r., zaś proponowany termin wypłaty dywidendy ustalono na 26 października 2016 r., podano także.

"Uprawnieni akcjonariusze otrzymają dywidendę w walucie euro" - czytamy w projekcie uchwały

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)