Zysk netto Impexmetalu z dz. kontyn. wzrósł r: r do 25,93 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 25,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,07 mln zł wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 725,76 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 871,41 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Impexmetal po I kwartale 2016 roku wyniosły 725,8 mln zł i były o 16,7% niższe niż w roku ubiegłym. Główną przyczyna spadku przychodów ze sprzedaży był spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 152,0 mln zł. Wysokość przychodów ze sprzedaży produktów była na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 13,8 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)