"Postanawia się zysk netto spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56 255 805,90 zł podzielić w niżej określony sposób:
a) kwotę w wysokości 38 831 935,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. 2,55 zł na jedną akcję;
b) kwotę w wysokości 34 200,00 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych spółki;
c) kwotę w wysokości 17 389 670,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r." - czytamy w przyjętej uchwale.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)