Strata operacyjna wyniosła 0,72 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,46 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 246,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 4,68 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)