Zysk operacyjny wyniósł 40,21 mln zł wobec 34,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 573,49 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 475,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 15,73 mln zł wobec 16,52 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2016 Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 98 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 8,6%. Grupa realizuje skutecznie strategię dywersyfikacji przychodów, poprzez zwiększanie sprzedaży w regionie zachodnim, którego udział w sprzedaży wzrósł do 42%. Największą dynamikę przychodów odnotowano w regionie Zachodnim (+64%), głównie za sprawą przychodów spółki CDA i Amica International, oraz w regionie Północnym (+29%)" - czytamy w prezentacji załączonej do raportu kwartalnego.

Spółka podała także, że w Polsce "Amica zanotowała wzrost sprzedaży +1,7%, przy wzroście rynku na poziomie +0,7%. Wzrosła sprzedaż płyt i sprzętu chłodniczego. Niższą sprzedaż zrealizowano na pralkach i piekarnikach. Amica w sprzęcie grzejnym jest najlepiej sprzedającą się marką na rynku polskim, z udziałem na poziomie 31% (ilościowo)".

Geograficzna struktura sprzedaży spółki w I kw. przedstawiała się następująco: Zachód 41,5%, Polska 29,1%, Wschód 13,1%, Północ 9,9%, Południe 6,3%.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 088,67 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)