Strata operacyjna wyniosła 1,52 mln zł wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,92 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 22,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,92 mln zł wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)