"W porównaniu do I kwartału 2015 roku zysk zmniejszył się o 560 tys. zł, co stanowiło 14,1%. To efekt innego niż rok wcześniej rozkładu zamówień, który w zeszłym roku w znacznym stopniu skumulował się w marcu, kiedy znaczących zakupów surowców dokonywali przede wszystkim producenci z sektora świecarskiego - odbudowując zapasy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. 

Zysk operacyjny wyniósł 4,45 mln zł wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,99 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 53,78 mln zł rok wcześniej. 

"Sprzedaż i wyniki spółki w dalszym ciągu, choć już w zdecydowanie niższym - w porównaniu z poprzednimi laty - zakresie podlegają wahaniom sezonowym. W naszej działalności I kwartał to tradycyjnie najtrudniejszy okres. Stąd zachęcamy inwestorów i akcjonariuszy do patrzenia na nasze wyniki - zawsze z rocznej perspektywy" - podkreślił prezes Dominik Tomczyk, cytowany w komunikacie. 

Głównymi czynnikami mającym wpływ na strukturę sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych w I kwartale 2106 były: zmiany podaży surowców do produkcji oraz spadki ich cen. Komentowany okres cechował się niską aktywnością zakupową klientów z branży zniczowej i stabilną w branży nawozowej oraz części dotyczącej przemysłu, podano także. 

"Właśnie rosnąca, zgodnie ze strategią rozwoju spółki, sprzedaż do odbiorców przemysłowych kompensuje niższe obroty w segmencie zniczowym. W efekcie z każdym rokiem spłaszczają się nam niekorzystne z punktu widzenia finansowego i operacyjnego wahania sezonowe. Porównując I kwartał 2016 vs I kwartał 2015 odnotowano wzrost sprzedaży wosków specjalnych do produkcji świec (41,2%), antyzbrylaczy do nawozów (6,7%) i pozostałych specjalistycznych wyrobów dla przemysłu (10,4%). Wskazane wzrosty obrotów są m.in. efektem wprowadzenia do sprzedaży kolejnych wosków specjalistycznych" - czytamy dalej w komunikacie. 

Spółka podkreśla też, że w I kwartale 2016 roku zanotowała niższy ilościowy obrót o 1 767 ton, tj. 11,7%, ale z wyższą o 11,8% niż rok wcześniej średnią cenę sprzedaży podstawowych produktów parafinowych. 

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)