Zysk operacyjny wyniósł 2,59 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,79 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 38,75 mln zł rok wcześniej.

"Komentując zatem wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria S.A w I kwartał 2016 roku. należy mieć na uwadze, iż był to był to w dużej mierze okres porządkowania oraz integracji nowych aktywów [...], co miało wpływ na osiągnięte parametry finansowe. [...] Procentowy wzrost sprzedaży wpisuje się w kilkuletni trend systematycznego wzrostu przychodów, a tym samym umacniania pozycji rynkowej grupy kapitałowej w poszczególnych segmentach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu call center, strategicznego z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie

Głównymi czynnikami, które wpływają na utrzymanie wzrostu sprzedaży jest szeroka i bezpieczna dywersyfikacja oferowanych usług, rosnąca skala prowadzonych projektów, stała baza dużych klientów korporacyjnych oraz technologiczne know-how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi. Kontrakty z klientami zawierane są głównie na okres 2-3 lat lub bezterminowo, co zapewnia spółce stabilny poziom przychodów oraz ewentualny długi okres reakcji na wypadek utraty kontrahenta, podano również. 

"Przykładem trendu wzrostowego realizowanych kontraktów jest projekt realizowany dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziewięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, a od grudnia dodatkowo Litwa), którego skala rosła systematycznie przez cały 2015 rok oraz pierwszy kwartał 2016 roku. Większą skalę osiągnęły też projekty realizowane dla klientów z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej oraz telekomunikacyjnej. Dodatkowym czynnikiem dynamizującym poziom przychodów w I kwartale 2016 roku była konsolidowana sprzedaż prowadzona przez nowe spółki w portfolio Grupy: Contact Center sp. z o.o. (począwszy oraz BPO Management Sp. z o.o. W efekcie sprzedaż segmentu call center wyniosła w raportowanym okresie poziom 27 916 tys. zł i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 74% co w liczbach bezwzględnych oznacza przyrost o blisko 12 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,77 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)