Strata operacyjna wyniosła 0,74 mln zł wobec 13,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,65 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 115,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 3,13 mln zł wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej. 

"Grupa Wasko osiągnęła w I kwartale 2016 roku marżę brutto na poziomie 20,7%, co oznacza wzrost poziomu rentowności w stosunku do roku poprzedniego o 2,23 punktu procentowego. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nadal utrzymywała wysoki udział sprzedaży produktów i usług w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem. W pierwszym kwartale 2016 roku wskaźnik ten wyniósł 88,6%, w odniesieniu do 73,9% w pierwszym kwartale roku 2015. Rentowność operacyjna w I kwartale 2016r. wyniosła do (-) 1,67%" - czytamy w raporcie

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.

(ISBnews)