Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln USD wobec 0,98 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,66 mln USD w I kw. 2016 r. wobec 2,43 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)