Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln euro wobec 6,21 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,06 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 48,81 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 3,31 mln euro wobec 4,13 mln euro zysku rok wcześniej.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)