Skonsolidowany zysk netto ogółem (uwzględniający zysk przypadający na udziały niekontrolujące) wyniósł odpowiednio 290,41 mln zł wobec 265,34 mln zł. 

Zysk operacyjny wyniósł 388,64 mln zł wobec 327,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 668,3 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 509,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 2 936,75 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 2 446,41 mln zł rok wcześniej.

Enea szacowała wcześniej, że w I kw. 2016 r. wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 2,94 mld zł, EBITDA w wysokości 668 mln zł i zysk netto 290 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 15,15 mln zł wobec 50,24 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)