Skonsolidowany zysk netto ogółem (uwzględniający zysk przypadający na udziały niekontrolujące) wyniósł odpowiednio 54,45 mln zł wobec 32,69 mln zł. 

Zysk operacyjny wyniósł 78,89 mln zł wobec 48,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 173,3 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 144,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 420,57 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 428,28 mln zł rok wcześniej.

LW Bogdanka szacowała wcześniej, że w I kw. 2016 r. wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 420,57 mln zł, EBITDA 173,35 mln zł i zysk netto 54,45 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 51,4 mln zł wobec 30,63 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)