"Na wynik I kwartału 2016 roku wpłynęły przede wszystkim transakcja zbycia nieruchomości w I kwartale 2015 oraz zmniejszenie marży handlowej w segmencie detalicznym o 2,3%, co było spowodowane: wdrażaniem nowej polityki cenowej, zmieniającej postrzeganie cenowe sieci Stokrotka, zastosowaniem promocyjnych marż handlowych w nowych sklepach (w szczególności otwartych w 2015 roku i I kwartale 2016 roku - łącznie 68 sklepów) i rozliczeniem akcji promocyjnej. Ponadto w I kwartale 2016 roku poniesiono dodatkowe koszty związane z uruchomieniem nowego centrum logistycznego w Lublinie" - czytamy w raporcie

Zysk operacyjny wyniósł 9,3 mln zł wobec 19,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 605,46 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 486,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 1,21 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)