Wytwarzanie konwencjonalne wzrosło w tym okresie o 18,8% r/r i wyniosło 3 198 GWh. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) spadło o 43,5% do 153 GWh, podano w raporcie

Wśród czynników wpływających na spadek produkcji z OZE

- zaprzestanie produkcji ze współspalania biomasy z uwagi na niskie ceny świadectw pochodzenia z OZE,

- utrzymującą się od 2014 r. susza hydrologiczna,

- wygaszenie produkcji w biogazowni Gorzesław.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)