Wydobycie brutto wzrosło w tym okresie o 25,5% r/r do 3 733 tys. ton.

Sprzedaż węgla w I kw. br. wzrosła o 12,2% r/r i wyniosła 2 184 tys. ton.

Zapasy na koniec okresu wynosiły 380 tys. ton i były o 8,6% wyższe r/r, podano także.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)