Strata operacyjna wyniosła 2,14 mln zł wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,81 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 48,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 92 tys. zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)