Zysk operacyjny wyniósł 31,99 mln zł wobec 3,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,27 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 117,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 19,07 mln zł wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)