Zysk operacyjny wyniósł 2,01 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej. 

"Zysk operacyjny grupy kapitałowej wzrósł o 60% rdr do kwoty 2,01 mln zł, przy czym należy zaznaczyć, że grupa kapitałowa powstała 25.03.2015 roku, wyniki konsolidowane są od 1.04.2015 i w konsekwencji punktem odniesienia są jednostkowe wyniki emitenta z I kw. 2015 roku" - czytamy w raporcie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,45 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 7,11 mln zł rok wcześniej. 

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie grupy kapitałowej Master Pharm były o 61% rdr i osiągnęły wartość 11,45 mln zł, przy czym należy zaznaczyć, że grupa kapitałowa powstała 25.03.2015 roku, przychody konsolidowane są od 1.04.2015 i w konsekwencji punktem odniesienia są jednostkowe przychody emitenta z I kw. 2015, gdzie z jednej strony nie było wyłączeń konsolidacyjnych a z drugiej strony nie zostały uwzględnione też przychody pozostałych spółek tworzących obecnie grupę kapitałową, w szczególności istotnie kontrybuujące do wyników skonsolidowanych przychody Avet Pharmy" - czytamy dalej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dział. kont. w I kw. 2016 r. wyniósł 1,55 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych.

(ISBnews)