Zysk operacyjny wyniósł 2,53 mln zł wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,83 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 245,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dział. kont. w I kw. 2016 r. wyniósł 6,61 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)