Zysk operacyjny wyniósł 11,31 mln zł wobec 17,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,98 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 28,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,91 mln zł wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group osiągnął wzrost wartości aktywów netto (NAV) do poziomu 651,8 mln zł. To o 0,7% więcej niż na koniec minionego roku oraz aż o 16,8% więcej niż na koniec I kwartału 2015 r. 

"Grupa osiągnęła wzrost aktywów netto w pierwszym kwartale br. pomimo sprzedaży w minionym roku dwóch dużych nieruchomości. Przyrost ten wynikał z osiągniętego zysku netto oraz z ujętej w kapitałach wyceny instrumentów zabezpieczających" - powiedział dyrektor generalny, wiceprezes MLP Group Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec marca br. wzrosła o 1,5% do 858,1 mln zł, względem końca grudnia minionego roku.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)