"Objęcie funkcji prezesa zarządu banku przez pana Michała Gajewskiego nastąpi w dniu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz nie wcześniej niż przed wygaśnięciem jego zobowiązań związanych z dotychczasowym zatrudnieniem" - głosi komunikat. 

"W związku z powyższym, delegacja przewodniczącego rady nadzorczej, pana Gerry Byrne, do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu banku, o której bank informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., wygaśnie z dniem objęcia przez pana Michała Gajewskiego funkcji prezesa zarządu banku" - czytamy dalej.

Michał Gajewski jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dodatkowo studiował na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School. W 2012 rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., początkowo w latach 2012-2015 był dyrektorem makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powolny na funkcję członka zarządu ds. detalu.

Na początku listopada ub.r. Mateusz Morawiecki złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu BZ WBK w związku z objęciem funkcji wicepremiera i ministra rozwoju. Jednocześnie rada nadzorcza banku delegowała przewodniczącego rady Gerry'ego Byrne'a do czasowego pełnienia funkcji prezesa, do momentu powołania nowego.

Wcześniej bank informował, że wybór nowego prezesa nastąpi "w pierwszych miesiącach 2016 r." 

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.