"Zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 32 001 512,49 zł zostanie przeznaczony na:
1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 16 152 212,49 zł
2. wypłatę dywidendy – kwota 15 849 300,00 zł tj. 0,69 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. (dzień dywidendy) ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały przez walne, podano także.  

"Dywidenda będzie wypłacona w następującym terminie:
- I rata w wysokości: 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 30 września 2016 r.;
- II rata w wysokości: 0,34 zł na jedną akcję – w dniu 30 listopada 2016 r." - podano także. 

Torpol odnotował 31,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 32 mln zł wobec 25 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)