"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2015 w kwocie 51 159 837,39 zł na:
1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędu lat poprzednich w wysokości 24 744 274,58 zł;
2. wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję;
3. na kapitał zapasowy spółki w pozostałej kwocie" - czytamy w uchwałach.

Dzień dywidendy ustalono na 15 czerwca, a dzień wypłaty na 5 lipca 2016 r.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)