Zysk operacyjny wyniósł 32,62 mln zł wobec 24,93 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 65 mln zł w I kw. 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 276,12 mln zł rok wcześniej.

Wartość nominalna przychodów ze sprzedaży eksportowej Grupy Famur za trzy miesiące 2016 roku wyniosła 86 mln zł, stanowiąc ponad 40% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku znaczący udział w przychodach Grupy Famur ogółem miały kontrakty realizowane w ramach segmentu Surface, w którego skład wchodzą rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego, energetyki oraz usługi dla górnictwa. W pierwszym kwartale 2016 roku segment ten osiągnął poziom 31,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 25% r/r. Największy udział w sprzedaży Grupy Famur w I kw. 2016 r. miał segment Underground, obejmujący urządzenia i maszyny dla górnictwa podziemnego, który wygenerował 182,5 mln zł przychodów.

"Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej polskich kopalń – naszych kluczowych klientów na rynku krajowym - Grupa Famur z powodzeniem rozszerza portfolio swoich produktów i skutecznie dywersyfikuje przychody ze sprzedaży" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 8,14 mln zł wobec 15,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)