Zysk operacyjny wyniósł 167,04 mln zł wobec 80,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 143,21 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 142,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 44,67 mln zł wobec 28,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.
(ISBnews)