Strata operacyjna wyniosła 10,91 mln zł wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,19 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 204,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 17,01 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 74,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 130,8 mln zł (-63,8%). W efekcie Grupa odnotowała stratę na poziomie 15,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła -3,98 mln zł w porównaniu z 7,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność I kwartału br. jest ujemna w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Przyczyną takiego stanu jest istotnie niższa wielkość sprzedaży która wyniosła 74,2 mln zł tj. o 130,8 mln zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W analizowanym okresie Grupa dostarczyła (zgodnie z umownymi terminami) niewielką liczbę pojazdów. Terminy dostaw pojazdów (a tym samym realizacji przychodów ze sprzedaży) dla klientów Grupy w bieżącym roku przypadają głównie na okres II półrocza br. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami zarządu emitenta" - czytamy w raporcie.

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa Grupy jest dobra i nie budzi zastrzeżeń. Grupa ustawicznie pracuje nad optymalizacją kosztów. W kolejnych kwartałach Grupa spodziewa się poprawy wyników w związku z planowanymi zakończeniami dostaw pojazdów dla klientów Grupy" - podkreślono.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)