Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 8,46 mln zł wobec 5,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 12,59 mln zł wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,93 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 157,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wyniósł 7,32 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)