Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 1,18 mln zł wobec 51,58 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 15,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,62 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 48,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 93 tys. zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)