Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 3,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,24 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 0,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 1,98 mln zł wobec 3,56 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)