Zysk operacyjny wyniósł 15,77 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,47 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 97,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 1,21 mln zł wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym.

(ISBnews)