Zysk operacyjny wyniósł 5,72 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,02 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 29,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 4,44 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa iAlbatros (dawniej SMT, a wcześniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.

(ISBnews)