Zysk operacyjny wyniósł 21,01 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 706,81 mln zł w III kw. r. fin. 2015/2016 wobec 1 692,42 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 spółka miała 50,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 566,27 mln zł w porównaniu z 5 265,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 wyniósł 41,64 mln zł wobec 40 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)