Strata operacyjna wyniosła 7,34 mln zł wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,65 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 49,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,11 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu. Obecnie w trakcie sądowego postępowania sanacyjnego.

(ISBnews)