Zysk operacyjny wyniósł 1,58 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,3 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 52,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wyniósł 1,68 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2016 Groclin zrealizował przychody ze sprzedaży na poziomie 66 mln zł i tym samym zwiększył je o 27% w stosunku do pierwszego kwartału 2015. Również rentowność na poziomie 4,4 mln zł (EBITDA) jest wyższa i wynosi prawie 7% w stosunku do przychodów. Wyniki pierwszego kwartału - zarówno wzrost przychodów, jak i rentowność na dobrym poziomie, były po części wynikiem znacznej deprecjacji polskiego złotego" - czytamy w raporcie.

Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)