Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,2 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 15,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,34 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. W 2015 r. Feerum miało 109,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)