Zysk operacyjny wyniósł 5,28 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,33 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 13,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.
(ISBnews)