Zysk operacyjny wyniósł 1,54 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,02 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)