Strata operacyjna wyniosła 2,35 mln zł wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,75 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 44,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 2,05 mln zł wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.

(ISBnews)