Strata operacyjna wyniosła 2,43 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,97 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 12,8 mln zł rok wcześniej.

"1 marca rozpoczęliśmy konsolidację Orlen Transport i już w raporcie za I kwartał 2016 roku widzimy istotny wzrost skali naszego biznesu. Cieszy wzrost wartości zysku brutto na sprzedaży, jak i jego marży w stosunku do poziomu sprzed roku. To dobry prognostyk na przyszłość. Z drugiej strony, opublikowane wyniki są obciążone kosztami akwizycji, co jest naturalnym następstwem przeprowadzenia transakcji o takiej skali. Kolejne kwartały zapowiadają się dużo lepiej" - skomentował wiceprezes i dyrektor finansowy Krzysztof Luks, cytowany w komunikacie.

W raportowanym okresie Trans Polonia osiągnęła łącznie 22 973 tys. zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 79% r/r), zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2 513 tys. zł (wzrost o 193% r/r). Na poziomie zysków EBITDA i netto Trans Polonia odnotowała straty wynikające z kosztów akwizycji, które w I kwartale wyniosły 2 512 tys. zł, wyjaśniono.

"Transakcja już teraz wiąże się ze skokowym wzrostem sprzedaży, a w kolejnych miesiącach i latach z oczekiwanymi wyższymi wynikami operacyjnymi. Nie chcemy jednak bazować tylko na dotychczasowych stabilnych umowach z GK Orlen. Rozpiętość działalności Orlen Transport to dobra podstawa do nawiązania kolejnych, ważnych relacji handlowych, nie tylko w segmencie paliw, ale i w ramach innych kierunków biznesowych - transportu chemii, produktów spożywczych i mas bitumicznych" – uzupełnił prezes Dariusz Cegielski.

W ujęciu jednostkowym strata netto Trans Polonia w I kw. 2016 r. wyniosła 1,57 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Po przejęciu Orlen Transport, spółka stała się liderem w regionie CEE, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET). Spółkajest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii i Hiszpanii. Firma kooperuje z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, osiągając ok. 50% przychodów z działalności zagranicznej.

(ISBnews)