"Na dynamikę zysku netto wpływ miały wyższe rok do roku o 2 mln zł koszty finansowe, związane z inicjatywami rozwojowymi Spółki i wzrostem skali jej działania" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 15,79 mln zł wobec 12,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł w tym okresie o 22% r/r do 17,7 mln zł.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,72 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 206,31 mln zł rok wcześniej.

"Miniony kwartał to kolejny okres konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju portfolio produktowego oraz sieci sprzedaży w Polsce i za granicą. Podtrzymujemy nasz cel, którym jest podwojenie przychodów z roku 2014 już w roku 2018, kiedy spodziewamy się przekroczenia 1,7 mld zł zrealizowanej sprzedaży - powiedział prezes Grzegorz Minczanowski, cytowany w komunikacie.

Zwrócił uwagę, że w I kw. 2016 r. rentowność operacyjna wzrosła w porównaniu do całego roku 2015 o 0,3 pkt proc., do 6,5%, a rentowność netto pozostała stabilna przy 4,0%.

"Co więcej, zanotowaliśmy 13,3 mln zł dodatnich przepływów finansowych z działalności operacyjnej, podczas gdy w pierwszym kwartale
2015 r. było to 5,1 mln zł na minusie. Istnieje wiele przesłanek, aby uznać tę tendencję za trwałą" - podsumował prezes.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)